onishobo.com lternativn� l�cen� v Amazonii Tradicn� spiritu�ln� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly Tradicn� �amansk� l�cen� L�civ� rostliny v Amazonii �amansk� ritu�ly v Amazonii
onishobo.com lternativn� l�cen� v Amazonii Tradicn� spiritu�ln� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly Tradicn� �amansk� l�cen� L�civ� rostliny v Amazonii �amansk� ritu�ly v Amazonii
okokokokok
home - projekty

 

PROJEKTY

EKOPROJEKT REFUGIO AREQUIPA – PROJEKT HUASAI(ACAI) A AGUAJE - EKOPROJEKT AMAZON GREEN ECOLODGE

EKOPROJEKT REFUGIO AREQUIPA

V současné době spolupracujeme s komunitou Arequipa, oblast Yanayacu v Pacaya Samiria, jíž jsme pomohli postavit Refugio (chalupu) za účelem eko – turistiky, která poskytuje ubytování a zázemí pro návštěvníky a milovníky přírody. Tato iniciativa a spolupráce je založena hlavně na zodpovědných aktivitách v této oblasti s největší biologickou rozmanitostí, a které zároveň napomohou ochraně a konzervaci křehkých ekosystémů, přírodních zdrojů a také podpoří místní komunitu (nejedná se o původní indiány, ale míšence, kteří se usadili na tomto místě a nežijí původním způsobem života, ale civilizovaně s nízkou úrovní a bez finančních prostředků. Nezastáváme vměšování se mezi původní domorodce, kteří žijí jako jejich předkové v kontaktu s přírodou a nechceme je z tohoto ani vytrhávat)

Podporujeme tímto také vznik nové skupiny tzv. eko – turistů, kteří vědomě a zodpovědně přistupují k přírodě a její ochraně, poznají ji a porozumí lépe.   

Celý tento projekt je schválen a podporován státní organizací na podporu a ochranu národních rezervací v Peru (SERNANP). Pomáhá také nalézt a zajistit bezpečná místa, kde se lidé dostanou do bezprostředního kontaktu s faunou a florou, aniž by ji jakkoliv narušila. Je to i jistá forma, jak se naučit citlivě vnímat okolní prostředí a vybudovat si k němu vztah

PROJEKT HUASAI (ACAÍ) A AGUAJE

Huasai je velmi vyhledávaná palma pro kácení a získání tzv. chonty, která se přidává do salátů. Jednáním s místními komunitami jsme je přesvědčili, že opětovným sběrem ovoce huasai se mohou také živit aniž by museli kácet tyto stromy a čekat sedm let až vyrostou nové. Sběr a konzumace aguaje se zde na druhou stranu děje nadměrným a nekontrolovatelným způsobem, kdy dochází k jeho vyčerpání jako zdroje potravy pro místní faunu, která se jím ve velké míře živí. Snahou je organizovat jeho vývoz rovnoměrně, tak aby nedocházelo k úplnému vyčerpání zásob v lese

 

EKOPROJEKT AMAZON GREEN ECOLODGE

V současné době pracujeme také na poměrně velkém ekoprojektu Amazon Green Ecolodge. Hlavním záměrem je klást důraz na udržitelný rozvoj a minimální negativní dopad cestovního ruchu na životní prostředí. Chápeme cestovní ruch – ekoturismus, jako nástroj pro veřejnou potřebu a současně nástroj ke změně přístupu obyvatelstva v souladu s cíli zachování nádherné peruánské Rezervace. Chceme přispět ke zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů Rezervace tím, že pomůžeme rozvíjet povědomí o životním prostředí.

Tato Ecolodge bude postavena v pohodlném a příjemném stylu, ale její realizace a provoz budou současně šetrné k životnímu prostředí s ekologickým využíváním přírodních zdrojů.

Toto poskytne našim hostům zajímavé zážitky při našich exkurzích a expedicích a současně napomůže lépe porozumět přírodě a jejím pokladům. Toto pomůže podpořit lidské myšlení více směrem k přírodě a její ochraně.

Do budoucna bychom chtěli vytvořit různé projekty a zapojit se více do programu zachování Rezervace, protože deštný prales je jako jeden organismus a každý jeho obyvatel, zvířata a rostliny, jsou jeho důležitými články, je to perfektně propojený a fungující komplex. A tento komplex je životně důležitý pro každého obyvatele naší planety.