onishobo.com lternativn� l�cen� v Amazonii Tradicn� spiritu�ln� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly Tradicn� �amansk� l�cen� L�civ� rostliny v Amazonii �amansk� ritu�ly v Amazonii
onishobo.com lternativn� l�cen� v Amazonii Tradicn� spiritu�ln� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly �amansk� l�cebn� ritu�ly Tradicn� �amansk� l�cen� L�civ� rostliny v Amazonii �amansk� ritu�ly v Amazonii
okokokokok
home - pro přírodu

 

PRO PŘÍRODU

 

1                             2

Naše společnost Amazon Green Ecolodge, začala spolupracovat se SERNANP (Servicio Nacional en Areas Naturales Protegidas en Peru), je to organizace odpovědná za řízení a stanovení technických a administrativních parametrů pro zachování chráněných území v Peru, a prevencí udržení biologické rozmanitosti. Peru je jednou z 10 zemí s touto největší rozmanitostí na světě.

Tyto přírodní oblasti, jsou také velmi důležité z hlediska služeb, které poskytují v různých oblastech životního prostředí.

Chceme ukázat našim hostům krásy krajiny a bohatství těchto ekosystémů, a pomoci dostat více do lidského povědomí o přírodě a její ochraně.

Chceme přispět ke zhodnocení přírodních a kulturních zdrojů Rezervace tím, že pomůžeme rozvíjet povědomí o životním prostředí. Rozvíjet udržitelný, diverzifikovaný a minimální negativní dopad cestovního ruchu. Chápeme cestovní ruch – ekoturismus, jako nástroj pro veřejnou potřebu a současně nástroj ke změně přístupu obyvatelstva v souladu s cíli zachování nádherné peruánské Rezervace.

Zabýváme se několika projekty, které se snažíme rozvíjet. Jeden z nich se týká hlavně podpory sběru ovoce Huasai (Acai), který by měl zabránit nadměrnému kácení této palmy za účelem sběru tzv. Chonty do salátů, podpořením opětovného sběru ovoce se zabrání zbytečnému kácení.

Tento náš záměr, který jsme aplikovali právě zde, v Rezervaci Pacaya Samiria v Peruánské Amazonii, se ale může týkat jakékoliv oblasti na této Planetě, která je stále ještě zachována a nezničena a může se týkat kohokoliv z nás. Věříme, i že rozšířením povědomí o přírodě a jejích pokladech se naší spolenou aktivitou začnou obnovovat i zničené a zasáhnuté oblasti, kdekoliv na zemi, více a více a naše příroda bude zase zdravá a životaschopná. Naše péče o ní se nám pak odmění krásným a zdravým prostředím a domovem kolem nás. Ačkoliv je to dlouhodobá práce a výsledky se mohou dostavit až za několik let, je potřeba však nečekat a něco udělat.

 

 

 

 

.